KURSY DOSKONALĄCE

Cena 50 – 70 zł w zależności od ilości chętnych. Czas trwania - 5 godz. Termin do uzgodnienia.

Organizujemy również szkolenia dla Rad Pedagogicznych.

 

TEMATYKA:

Awans zawodowy – w jaki sposób zaplanować i udokumentować pracę nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

Awans zawodowy – w jaki sposób zaplanować i udokumentować pracę nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Awans zawodowy – w jaki sposób zaplanować i udokumentować pracę nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Kurs dla opiekunów stażu nauczycieli stażystów i kontraktowych

Sztuka porozumiewania się w trudnych sytuacjach – w jaki sposób prowadzić rozmowę z uczniem i jego rodzicami

Emisja głosu

ADHD – istota zagadnienia

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Aktywizujące metody nauczania

Trudne sytuacje w klasie – w jaki sposób im zapobiegać?

Metody aktywizujące na lekcjach wychowawczych

Jak przeciwdziałać dysleksji?

Vademecum wychowawcy klasy

Zapobieganie zachowaniom agresywnym w klasie.

Edukacja regionalna w pracy nauczyciela

Arteterapia w pracy nauczyciela

Biblioterapia i bajkoterapia jako metoda pracy z dziećmi i młodzieżą

Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży

Edukacja medialna

Podstawy dietetyki - zasada prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży

Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży

Podstawy języka migowego

Mnemotechniki i ich zastosowanie w nauczaniu

Zachowania ryzykowne i ich profilaktyka

Jak motywować uczniów do nauki?

Zastosowanie metody projektu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Projekt edukacyjny w szkole

Jak przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu w pracy nauczyciela?

Jak współpracować z rodzicami

Niebezpieczeństwo w sieci - Cyberprzemoc

Profilaktyka zaburzeń mowy

Jak być asertywnym nauczycielem

Aktualności w prawie oświatowym