KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA

KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA

Ilość godzin

 

KWALIFIKACJE

Kurs pedagogiczny dla opiekunów praktyk zawodowych

80

Uzyskanie uprawnień przez pracodawców do organizowania praktyk zawodowych w swoich zakładach pracy

Kurs z zakresu pierwszej pomocy

30

Uzyskanie uprawnień do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 

 
 

NKJO

nkjoban

Kontakt

ul. Głogowa 1

38-500 Sanok,

tel. +48 134648845

e-mail. niepublicznaoswiata.sanok@wp.pl

PKO BP 97 1020 2980 0000 2602 0021 3843

Szukaj